در حال نمایش 10 نتیجه

آموزش حسابداری

آموزش حسابداری : تعریف های متعدد و مختلفی برای حسابداری ارائه شده است که در یکی از قدیمی ترین آنها گفته شده است که : “حسابداری، زبان تجارت است.” در سالهای اخیر با توسعه فناوری اطلاعات و نگرش سیستمی به سازمان ها و مدیریت آنها، حسابداری را به عنوان بخشی از سیستم های اطلاعاتی مدیریت، برای تهیه اطلاعات مناسب برای کنترل و تصمیم گیری دانسته اند و بر این اساس در یکی از تازه ترین تعریف ها، حسابداری را به شرح زیر تعریف کرده اند:

“حسابداری به عنوان یک سیستم اطلاعاتی، عبارت است از فرآیند تشخیص اندازه گیری، ثبت و پردازش رویداد های اقتصادی (مالی) یک سازمان، تهیه اطلاعات لازم و گزارشگری آن به استفاده کنندگان این اطلاعات.”