آشنایی با انواع و اقسام شرکتها در حسابداری

۱۰،۰۰۰ تومان

نسخه الکترونیکی (PDF) آشنایی با انواع و اقسام شرکت ها در حسابداری

اینکه تا چه حد با حسابداری و انواع شرکت های تجاری اشناییت دارید بستگی به تحصیلات و علاقه شما دارد اما اگر در حرفه حسابداری فعالیت می کنید باید انواع شرکت های تجاری را شناخته و بسته به موسسه ای که در آن به کار حسابداری می پردازید باید تخصص و نکات تجربی ان را دانسته و در کار به کار بگیرید .

انواع شرکت های تجاری :

طبق ماده ۲۰ قانون تجارت شرکت های تجاری به انواع ذیل طبقه بندی می شوند :

  • شرکت های تجاری تضامنی
  • شرکت های تجاری سهامی
  • شرکت ها تجاری با مسئولیت محدود
  • شرکت های تجاری مختلط غیر سهامی
  • شرکت های تجاری مختلط سهامی
  • شرکت تجاری نسبی
  • شرکت های تجاری تعاونی تولید و مصرف

در ادامه شما را به مشاهده این فایل الکترونیکی (PDF) جهت آشنایی با انواع و اقسام شرکت ها در حسابداری دعوت می کنیم.