آشنایی با مسائل مالیاتی و کاربرد آنها در حسابداری

۳۰،۰۰۰ تومان

نسخه الکترونیکی (PDF) آشنایی با مسائل مالیاتی و کاربرد آنها در حسابداری

مالیات انتقال دادن بعضی از درآمد جامعه به دولت است و یا سود فعالیت هایی اقتصادی است که نصیب دولت می شود چرا که امکانات و ابزار دست یابی به درامد را دولت فراهم کرده است.

یکی از کارهایی که سازمان امور مالیاتی کشور انجام داده است استعلام مالیات های معوقه و بدهی های مالیاتی میباشد.

  • اشخاصی که مشمول پرداخت مالیات هستند به شرح زیر است
  • تمامی اشخاص حقیق و حقوقی که در کشور ایران ملک و املاک داشته باشند.
  • اشخاصی که در ایران زندگی می کنند و هرگونه درامد از شغل و یا هر چیز دیگری دارند.
  • …..

در ادامه شما را به مشاهده این فایل الکترونیکی (PDF) جهت آشنایی با مسائل مالیاتی و کاربرد آنها در حسابداری دعوت می کنیم.