اخبار مالیاتی ۱۴۰۰ – آغاز اجرای قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳

اخبار مالیاتی 1400 - آغاز اجرای قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ 1400/10/13

 آغاز اجرای قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ – اخبار مالیاتی ۱۴۰۰

با توجه به اجرای قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده مصوب عرضه کاالها و ارائه خدمات در ایران و واردات و صادرات آنها، از نظر نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده، معافیت های قانونی و وظایف و تکالیف مودیان مربوط، مشمول مقررات این قانون خواهد بود.
به موجب ماده ۰۳ قانون مذکور، تا زمان راه اندازی سامانه مودیان، ترتیبات ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده، نحوه ارائه اظهارنامه های مالیاتی و رسیدگی به آنها، بر حسب مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب انجام خواهد شد.

آغاز اجرای قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده
بیشتر بخوانید  اخبار مالیاتی 1400 - معافیت‌های‌ قانون‌ دائمی ‌مالیات ‌بر‌ارزش ‌افزوده کاغذ و چاپ و نشر

1 دیدگاه برای “اخبار مالیاتی ۱۴۰۰ – آغاز اجرای قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳

  1. اشتراک‌ها: یک روز از زندگی یک حسابدار - فرتاک حساب

دیدگاهتان را بنویسید