بایگانی دسته‌ی: حسابداری مالی

مجموعه آموزش رایگان حسابداری و زیر مجموعه ها

حسابداری مالی 

حسابداری حقوق و دستمزد

استانداردهای حسابداری

حسابداری مدیریت


حسابداری مشاغل

قانون کار و تامین اجتماعی

مدیریت مالی و سرمایه گذاری

قانون مالیات‌های مستقیم

حسابداری مالی :

شامل عملیات مربوط به شناسایی و طبقه بندی حسابها مطابق اصول حسابداری است .

حسابداری مالی یا Financial Accounting به طور مستقیم به امور مالی اشاره دارد.

در حسابداری مالی فعالیت های مالی انجام شده به صورت گزارش به مدیران ارائه می‌شود. این گزارشات شامل آنالیز فعالیت های مالی انجام شده در شرکت است که به کمک آن می‌توان نتیجه گیری های ضروری را انجام داد. حسابداری مالی این امکان را به ما می‌دهد تا فعالیت های مالی یک شرکت را پردازش کرده و نواقص آن را بر طرف نماییم.

تمام اطلاعات مربوط به تراکنشهای بانکی، خرید و فروش داراییها و تجهیزات، هزینه های واحد اقتصادی از قبیل هزینه حقوق، بیمه، مالیات، اجاره، هزینه های مصرفی و… در گزارشات حسابداری مالی جای دارند.