بایگانی دسته‌ی: حسابرسی

حسابرسی : شامل عملیات بررسی و ارائه تایید یا عدم تایید عملیات حسابداری است.