بدهی ها حقوق صاحبان سهام در صورتهای مالی

۲۰،۰۰۰ تومان

نسخه الکترونیکی (PDF) بدهی ها حقوق صاحبان سهام در صورتهای مالی

بدهی مقدار پولی که یک نفر از فردی دیگر قرض می‌گیرد. بسیاری از شرکت‌ها از بدهی برای تأمین مخارجی استفاده می‌کنند که در شرایط عادی هیچ‌گاه قادر به تأمین هزینه آن مخارج به‌تنهایی نیستند. قرارداد که بین فرد قرض گیرنده و طرفی قرض دهنده منعقد می‌گردد، این اجازه را صادر می‌کند که فرد قرض گیرنده در قبال پرداخت مبلغی اضافه‌تر تحت عنوان بهره، از آن پول استفاده کند و در زمانی مشخص بدهی خود را به فرد قرض دهنده پرداخت کند.

حقوق صاحبان سهام (Equity)، یک نوع مالکیت از دارایی های شرکت می باشد که پس از انحلال شرکت و پس از پرداخت تمام بدهی های شرکت، باقی مانده دارایی ها به سهامداران آن شرکت تعلق می گیرد. به همین خاطر می توان گفت معمولا حقوق صاحبان سهام به صورت دارایی خالص منهای بدهی ها شناسایی می شود.

این حقوق می تواند با انجام فعالیت های سودآور شرکت، توسط سهامداران و به وسیله سرمایه گذاری، افزایش یابد.

در اینجا با ارائه این محصول به تعریف انواع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام و نحوه انعکاس آنها در صورت های مالی با بهره گیری از استانداردهای حسابداری ایران تهیه کرده ایم ، امیدواریم با خرید این محصول بهره لازم را ببرید.