در زمانی که ‌میدانید که مضطرب هستید، چگونه آرام بمانید

۰ تومان

محتوای ویدیویی رایگان

در زمانی که ‌میدانید که مضطرب هستید، چگونه آرام بمانید

هنگامی که به شما اضطراب وارد می‌شود ، در بهترین شرایط نیستید. در واقع، مغز شما در طی میلیون‌ها سال تکامل یافته تا در شرایط اضطراب آورمیزان کورتیزول بالا ببرد، مهار منطقی از موضوع داشته باشد، و منطقی فکر کند، که به طور بالقو به شما برای زنده ماندن کمک میکند، مثل اینکه یک شیر به شما حمله کند.
در ادامه شما را به مشاهده این فایل ویدیویی جهت نکات آرامش شدن هنگام شرایط اضطراب دعوت می کنیم.