طبقه بندی اجزای صورتهای مالی طبق استانداردهای حسابداری

۳۰،۰۰۰ تومان

نسخه الکترونیکی (PDF) طبقه بندی اجزای صورت های مالی طبق استانداردهای حسابداری

صورت مالی، محل درج اطلاعات اقتصادی مرتبط با فعالیت‌های شرکت‌ها است. صورتهای مالی، حداقل یک‌بار در سال تهیه ولی در بسیاری موارد، این صورت های مالی شش ماهه و یا حتی در صورت نیاز در مقاطع زمانی کوتاه‌تر نیز تهیه و ارائه می‌شود. به طور کلی مجموعه‌ای از قواعد که تحت عنوان اصول پذیرفته شده حسابداری نامیده می‌شود بر نحوه تهیه انواع صورت های مالی نظارت می‌کند.

در ادامه شما را به مشاهده این فایل الکترونیکی (PDF) جهت طبقه بندی اجزای صورتهای مالی طبق استانداردهای حسابداری دعوت می کنیم.