مزایا و معایب بکارگیری استانداردهای بین المللی حسابداری (pdf)

مزایا و معایب بکارگیری استانداردهای بین المللی حسابداری (pdf)

مزایا و معایب بکارگیری استانداردهای بین المللی حسابداری (pdf)

استاندارد حسابداری

استاندارد حسابداری روش یا رویکردی است که توسط ارگان حسابداری خبره ایجاد و صادر شده است. در تهیه صورت های مالی به عنوان مثال، حساب سود و زیان و ترازنامه مربوط به نگرانی های مختلف در زمینه های مختلف استفاده می شود.
هدف اصلی از تدوین استاندارد حسابداری استانداردسازی سیاست های حسابداری متنوع با دیدگاه هایی است که تا حد امکان عدم مقایسه اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی در داخل یا در سراسر سازمان را حذف می کند. به طوری که کاربران اظهارات فوق در هنگام ارزیابی نتایج برای اتخاذ تصمیمات مختلف از جمله پذیره نویسی در سهام برابر یا پذیره نویسی در اوراق قرضه مربوط به آن نگرانی سردرگم نشوند.

شفافیت در بازارهای مالی و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایهگذاران و صاحبان شرکتها از مهمترین عوامل مؤثر در رابطه با عملکرد مناسب تخصیصی بازارهای مالی است.
برای بحث در مورد اینکه آیا چنین استانداردهایی در روزگار کنونی ضروری هستند یا خیر، بررسی مزایا و معایبی که گفته می شود ارائه می کنند مفید خواهد بود.

جریان سرمایه بین کشورها و اهمیت تأمین مالی از طریق بازارهای مالی بین المللی موجب شد تا اطلاعات نامتقارن در سطح بین المللی نیز مورد توجه قرار گیرد. کشورهای مختلف در شرایط عادی استانداردهای متفاوتی برای محاسبه سود و ارائه صورتهای مالی دارند که حاصل این امر وجود تفاوتهای قابل توجه در نحوه گزارشگری مالی است. نحوه گزارشگری مالی و چگونگی ارائه اطلاعات مالی تأثیر بسزایی در اطمین انبخشی به سرمایه گذاران و افزایش شفافیت دارد. وجود تفاوتها در نحوه گزارشگری مالی میتواند به عنوان عامل محدودکننده دسترسی سرمایه گذار به موقعیتهای بیشتر برای سرمایهگذاری وبه تبع آن کاهش استفاده مطلوب از سرمایه قلمداد گردد.

بیشتر بخوانید  مستاجر در مقابل موجر در حسابداری اجاره ها

مزایای استاندارد حسابداری

مزایای بکارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی به طور کلی مرتبط با جنبه های شفافیت، همخوانی و سازگاری صورتهای مالی و کاهش موانع ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی در حوزه تأمین مالی میباشد. به طور خاص مهمترین مزیتهای حاصل از بکارگیری این استانداردها را میتوان در قالب افزایش قابلیت مقایسه صورتهای مالی، افزایش شفافیت و دقت گزارشگری مالی و کاهش هزینه های تطبیق صورتهای مالی بیان نمود که در ذیل اشاره شده است :

۱. این حرفه حسابداری را با قوانین کاری مفید ارائه می دهد.
۲. به بهبود کیفیت کار انجام شده توسط حسابدار کمک می کند.
۳. مقاومت حسابدار را در برابر فشار مدیران برای استفاده از خط مشی حسابداری که ممکن است در موقعیتی که کار خود را انجام می دهند مشکوک شود، تقویت می کند.
۴. استفاده کنندگان مختلف صورتهای مالی را تضمین می کند که اطلاعات بلوری کامل را بر اساس منسجم تر از دوره ای به دوره دیگر دریافت کنند.
۵. به کاربران کمک می کند صورت های مالی دو یا چند سازمان را که در یک نوع عملیات تجاری مشغول به کار هستند، مقایسه کنند.
۶. .افزایش قابلیت مقایسه صورتهای مالی
۷.افزایش شفافیت و دقت گزارشگری مالی
۸. کاهش هزینه های تطبیق صورتهای مالی

معایب استاندارد حسابداری

در کنارمزایایی که استفاده از گزارشگری مالی بین المللی دارد، چالشه اومشکلات مرتبط بربکارگیری آن نیز میبایست مورد توجه قرار گیرد که در ذیل به مهمترین این چالشها اشاره شده است :

۱. کاربران احتمالاً فکر می کنند که اظهارات ذکر شده تهیه شده با استفاده از استاندارد حسابداری خطاناپذیر است.
۲. آنها از فشارهای اجتماعی ناشی شده اند که ممکن است آزادی را کاهش دهد.
۳. قوانین کار ممکن است برای برخی از استفاده کنندگان صورت های مالی سفت و سخت یا بوروکراتیک باشد.
۴. هر چه استانداردها بیشتر باشد، تهیه صورت های مالی هزینه بیشتری دارد.
۵. استفاده از ارزش منصفانه استانداردهای بین المللی حسابداری (pdf)
۶.شرایط اقتصادی و سیاسی نامشابه
۷.عدم حفظ منافع تمام گروههای ذینفع

بیشتر بخوانید  اصول پذیرفته شده حسابداری GAAP چیست؟

صورتهای مالی که با استفاده از مجموعه ای از استانداردهای حسابداری مشترک ارائه شوند، می توانند سرمایه گذاران را در فهم بهتر شرایط مختلف سرمایه گذاری یاری کنند و این امر میتواند موجب اطمینان برای سرمایه گذاران درخصوص اعتبار صورتهای مالی شود و موجبات جذب سرمایه از بازارهای سراسر دنیا با هزینه های کمتری را فراهم نماید، اما در صورت یکسان نبودن صورتهای مالی، سرمایه گذاران در سطح بین المللی مجبورند برای درک بهتر اسناد مالی هزینه های زیادی را به منظور برگرداندن مفاهیم صورتهای مالی در جهت بهبود قابلیت مقایسه متحمل شوند. از این رو استانداردسازی گزارشگری مالی در سطح بین المللی موجب میگردد تا شفافیت و قابلیت مقایسه صورتهای مالی میان کشورهای مختلف ممکن شود.

معرفی استانداردهای مناسب برای گزارشگری مالی در سطح بینالمللی به منظور افزایش شفافیت و دقت و قابلیت مقایسه صورتهای مالی و کاهش هزینه های مربوط به گردش اطلاعات مالی گام مهمی است تا بتوان شرایط مساعد برای تخصیص مناسب منابع مالی در سطح بینالمللی را فراهم نمود. با این حال استفاده از استانداردهای گزارشگری مالی به دلایلی همچون یکسان نبودن شرایط اقتصادی و سیاسی کشورهای مختلف و یا تقابل منافع گروههای مختلف ممکن است در عمل با مشکلاتی روبرو باشد.

منبع: پژوهش های تجربی حسابداری سال اول بهار ۱۳۹۱ شماره ۳ (بررسی مزایا و معایب پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی به عنوان استانداردهای حسابداری ایران)

1 دیدگاه برای “مزایا و معایب بکارگیری استانداردهای بین المللی حسابداری (pdf)

  1. اشتراک‌ها: روش های حسابداری : ابزارهای ردیابی، گزارش دهی و کنترل مالی - فرتاک حساب | ACC

دیدگاهتان را بنویسید